Kestlikkus

Capital Mill hoolib loodusest ja inimestest ning sellest, et meie tulevased koduomanikud tunneksid end hästi.

Seetõttu olema teinud elamuarenduses keskkonnasõbralikke ja kogukonda toetavaid valikuid. Tutvu nendega lähemalt siin:

A energiaklass

A-energiaklass

Uusarendus on keskkonnasõbralik ja vastab kõrgetele energiatõhususe standarditele, tagades madalad energiakulud.

Õhk vesi küttesüsteem

Õhk-vesi küttesüsteem

Kasutame ka taastuvatest loodusressurssidest pärinevat energiat, luues mugava ja keskkonnasõbraliku küttesüsteemi.

Päikesepaneelid

Meie hoonete katused on varustatud päikesepaneelidega, mis toodavad puhtamat energiat ja vähendavad meie ökoloogilist jalajälge.

Jäätmete sorteerimine ehituses ja prügimajas

Meie ehitustegevus ja hoone haldamine järgivad kõrgeid keskkonnastandardeid, tagades jäätmete efektiivse sorteerimise ja taaskasutuse.

Roheasfalt

Laaneservas on kasutusel roheasfalt, mis on toodetud kasutades mittefossiilsest päritolu kütust, millega kõrvaldatakse valdav osa tootmise keskkonnamõjust, ning kus osa bituumensideainest on asendatud taastuvast allikast pärit ligniiniga – see omakorda võimaldab neutraliseerida ülejäänud CO2 emissiooni, mis tootmisel tekib.

Sademevee lahendused

Vähendame sademevee koormust keskkonnale, immutades vihmavett omal kinnistul ja toetades selle looduslikku ringlussevõttu.

Elektriauto laadimise võimalus

Ostjatel on võimalus tellida personaalne elektriautode laadija. Kogu infrastruktuur – vajalikud kaablid, kaitsekilbid ja elektrisüsteemid – on juba välja arendatud ja valmis kasutamiseks. Seega ei pea ise investeerima vajalikku taristusse, vaid saab lihtsalt liituda olemasoleva süsteemiga, paigaldades vaid laadija enda parkimiskoha juurde. See vähendab paigaldamise kulusid ja lihtsustab elektriauto laadimisvõimaluse kasutuselevõttu.

Bioloogiline mitmekesisus ja haljastus

Säilitame ja rikastame meie ümbruskonna rohelust, istutades uusi taimi ja säilitades olemasolevat bioloogilist mitmekesisust.

Jalgrataste parkla

Hoolime alternatiivsetest transpordiviisidest ning pakume jalgratastele turvalist parkimiskohta, soodustades aktiivset liikumist.

Puidust mänguväljak

Pakume lastele turvalist ja looduslähedast mängukeskkonda, kasutades ökoloogiliselt sõbralikku materjali. Mänguväljakute puitosad on pika kestvusega robiiniapuidust ja värvimata - eesmärgiga, et need muutuks aja jooksul osaks metsaalast. Robiiniapuit on tuntud oma suurepärase vastupidavuse poolest – samas kasvatatakse teda jätkusuutlikult ning transporditakse meile siitsamast Euroopast.

Tööohutus

Tagame ohutud töötingimused nii ehitusel kui ka hoone haldamisel, jälgides pidevalt tööohutusstandardeid ja -nõudeid.

Kogukonda panustamine

Toetame kohalikku kogukonda, pakkudes mitmekülgset elukeskkonda ja soodustades ühistegevust ning sporti. Laaneserva projekt on toetanud näiteks Viimsi korvpalliklubi.

Väärtusahel

Oleme valinud usaldusväärsed partnerid, kellega jagame ühiseid väärtusi ning tagame kvaliteetse ja jätkusuutliku projekti elluviimise.

Capital Milli teised arendused